Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Siistiksi.fi / Talentas Oy (Y-tunnus: 1739415-7)
Niskakuja 4
40200 Jyväskylä

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Oliver Savolainen
Puhelin +358 50 4369 033
Sähköposti oliver@talentas.fi

REKISTERIN NIMI

Siistiksi.fi:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ilmoittanut yhteystietonsa halutessaan tarjouksen palveluista ja/tai tilatessaan palveluita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Siistiksi.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Siistiksi.fi:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Siistiksi.fi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Siistiksi.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen ulkopuolisten palveluntarjoajien tietojärjestelmiä. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Siistiksi.fi:n asiakassuhteiden ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Asunnon tyyppi ja koko

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Siistiksi.fi:n käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Siistiksi.fi:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Siistiksi.fi:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Asiakkaan henkilötiedot hävitetään tämän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Siistiksi.fi:n sisäisen tietojärjestelmän käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla pilvipalvelimella.